Rahvusvaheline sertifitseerimisagentuur Bureau Veritas väljastas Bislyle ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaadi, mis tõendab, et ettevõtte juhtimissüsteemi on kontrollitud ning see on vastavuses rahvusvahelise standardi ISO 9001:2015 kõige uuemate kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetega.

ISO kvaliteedijuhtimise sertifikaat on tunnistus, et soovime oma tegevuses olla professionaalne, järjepidev ning pakkuda klientidele kvaliteetset teenust. ISO standard põhineb seitsmel kvaliteedijuhtimise põhimõttel, mis moodustavad struktureeritud, kuid samal ajal paindliku süsteemi ning millega tagame tulemuslikud ettevõttesisesed protsessid ja seeläbi ka kliendirahulolu. „Välisturgudele laienedes on ISO 9001:2015 standardi pälvimine Bisly jaoks olulise tähtsusega, et luua usalduslikke suhteid, pikaajalisi koostööprojekte ning olla oma klientidele ja koostööpartneritele usaldusväärne partner. Kvaliteedijuhtimise sertifikaadi taotlemise protsessi käigus kaardistati detailselt meie töökorraldus ja protsessid kliendirahulolu tagamiseks,“ kommenteeris Bisly tegevjuht ja ettevõtte kaasasutaja Siim Vips.

ISO 9001:2015 sertifikaadi olemasolu näitab, et:

  • Bislys on juurutatud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteem
  • Bisly poolt pakutavad teenused vastavad klientide vajadustele ja on kooskõlas seadusjärgsete ning õiguslike nõuetega
  • Bisly on usaldusväärne koostööpartner nii klientidele kui koostööpartneritele

ISO 9001:2015 sertifikaat on tõenduseks Bisly efektiivsusest ning annab klientidele kinnituse, et rakendatud on kõik vajalikud meetmed toodete ja teenuste kvaliteedi tagamiseks ning võetud kohustuste täitmiseks. Bisly kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on kliendirahulolu tõstmine läbi juhtimissüsteemi järjepideva parendamise.