Eestis välja töötatud targa hoone tehnoloogia ehk intelligentse hooneautomaatika looja Bisly saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ raames rahastuse.

„Green ICT“ koostööprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtete jätkusuutlikku arengut ja suurendada Eesti-Norra innovatsioonialast ärikoostööd, et üheskoos luua ressursisäästu edendavaid rohetehnoloogia projekte.

Bisly hakkab koos Norra koostööpartneritega looma ühtset hoonete juhtimise süsteemi, millest saab hoone halduritele mugav ja kulusid säästev platvorm. Lahendus sobib nii elukondlikule kui ärikinnisvarale. Rahastus aitab olemasoleva tarkvara arendada veelgi intelligentsemaks, välja töötada uusi algoritme ja kasutada AI ehk tehisintellekti võimalusi. Näiteks on uudse süsteemi abil võimalik näha jooksvalt hoonete seisukorda ja tänu sellele pikendada hoonete kasulikku eluiga. Samuti aitab uus süsteem vastu võtta tarku energiatarbimise otsuseid ja efektiivselt energiakasutust juhtides tagada vajalik ressursisääst. Lihtne tsentraalne hoonete juhtimise süsteem koondab ühte tervikusse hallatavad hooned. Nii näed hoonetes toimuvat isegi siis, kui need ei asu samas riigis.

Iseõppivad tulevikuhooned on kuluefektiivsed, sest uudne lahendus ühendab targa hooneautomaatika tehisintellektiga. Näiteks kui me oskame ennustada soojusenergia vajadust, jälgida tarbimist ja ühendada ilmaennustuse info energia börsihindade infoga, on võimalik tänu tarbimise korrigeerimisele hoone jooksvaid kulusid vähendada. Samuti oskab tark süsteem jaotada päikeseenergia tarbimist erinevate hoonete vahel või anda märku kui mõni seade vajab hooldust.

Uuel loodaval süsteemil saab olema mitmeid uusi funktsioone. Näiteks kuvab hoone digitaalne infotahvel meile hoone hetkeolukorra info, tulevikutrendid ja tarbimisstatistika. Näeme jooksvalt, kui palju hoone hetkel energiat säästab, toodab ja tarbib.

Uus hoonete juhtimise süsteem toob ka turvalisuse uuele tasemele! Mitmed sensorid ja automaatsed lahendused (vee, tulekahju, õhu ja ligipääsude sensorid) teavitavad häiretest ja tagavad nii elanike turvalisuse kui hoonete vastupidavuse. Turvalisust ja rikkeid ennetavad sensorid vähendavad ka kindlustuse kulutusi.

Hoonete halduse ja hoolduse muudavad kuluefektiivseks ja aitavad vähendada inimtegevusest tulenevaid vigu erinevad automaatsed lahendused nagu näiteks rikketeavitused ja hooldustööde süsteemsus. Tark hooneautomaatika ühendab kõik seadmed ühtsesse süsteemi ja edaspidi on nende tööd võimalik jälgida ühtsel platvormil. Ennetav hooldus pikendab seadmete eluiga 20-40%.   Bisly koostööpartnerid Norras on Merko Norra tütarfirma Peritus Entreprenør AS ja üle 25 kinnisvaraprojekti haldav kinnisvarafond Pecunia. Täna on igas hoones 15-25 eraldiseisvat juhtimislahendust (ventilatsioon, küte, läbipääsud jne), mis 25 hoone puhul võib teha kokku keskmiselt 500 kohta, kus jälgida seadmete seiskorda ja teha muudatusi. Bisly uudse targa hoone lahenduse puhul vajad selleks ainult ühte platvormi!