Tänu telekommunikatsiooni ja interneti kiirele arengule ja kättesaadavusele kasvab nutikate seadmete hulk meie ümber väga kiirelt. Internetti ühilduvaid tööriistu ja seadmeid näeme enda ümber kõikjal – nutikell, suitsuandur või nutikodu lahendus tervikuna on vaid mõned näited. Moodsa Asjade Interneti ehk IoT (Internet of Things) nimetuse alla kuuluvad kõik seadmed, mis üle interneti oma tööks vajalikku infot inimese abita koguvad ning vahetavad.

Bisly targa kodu lahendus muudab elu mugavaks ja energiasäästlikuks! Vajaduspõhine valguse ja kütte juhtimine säästab energiat ja vähendab CO2-jalajälge ning boonusena alanevad ka igakuised kodukulud. CO2 taseme anduri järgi juhitud ventilatsioon hoiab ruumis alati värske ja hapnikurikka õhu, mis on aga väga oluline, et oleks hea enesetunne ja uni.

Töökindlus loob meelerahu

Selleks, et hooneautomaatika meid märkamatult igapäevaelus toetaks, oleme kodu varustanud erinevate Bisly andurite ja kontrolleritega. Bisly süsteem on eriline tänu sellele, et andurite ja seadmete ühendamiseks omavahel ja serveriga on kasutatud kaabeldust. Isegi kui turult võib leida ka üle wifi töötavaid nutikodu lahendusi, otsustasime Bislys valida töökindluse ja klientide meelerahu.

Nutikas kodu olgu ka turvaline!

Internetti ühendatud seadmete turvalisusest on küll palju räägitud, kuid kuna tegemist on meie elu mõjutava olulise valdkonnaga, siis kirjutame lahti, kuidas oleme taganud Bisly targa hoone süsteemi turvalisuse.

Kõik süsteemid, mida pidevalt uuendatakse ja täiendatakse turvauuendustega ning turvaaugud parandatakse, on turvalised. Näiteks kuna seadmete disain ja kasutusloogika uueneb kiirelt ja turule paisatakse üha uusi tooteid, siis tekib olukord, kus vanematele mudelitele ei pakuta enam süsteemi- ega turvauuendusi ning nii võivad tekkida turvaaugud. Alati soovitame valida toode või teenus, millel vastav tugiteenus on garanteeritud ja vajalikud süsteemiuuendused viiakse läbi automaatselt ja kliendi jaoks nähtamatult.

Bisly nutikodu muudavad turvaliseks:

  • Süsteemiuuendused – Bisly tarkvara uuendatakse ja süsteemi täiendatakse pidevalt uue turvainfoga ning Bisly seadmed on automaatselt uusima tarkvaraga varustatud
  • Kaasaegsed krüptoloogilised lahendused, tänu millele pääsevad seadmetele ligi vaid need, kellel on selleks luba
  • Bisly süsteem kasutab infovahetuseks privaatseid krüpteeritud kanaleid. Infovahetus sensorite, kontrollerite, serverite ja teiste seadmete vahel ei toimu kunagi üle avaliku interneti
  • Majas asuv peaserver loob topeltkaitse ka korterites paiknevatele seadmetele
  • Turvaaukude regulaarne kontroll ja parandus

Tehnika areng loob meile igapäevaselt uusi võimalusi, kuidas muuta oma argipäevased toimingud automaatseks ja keskkonnasõbralikumaks. Targad hooned ja nutikad lahendused tagavad, et lisaks eelpoolmainitule on Sinu investeering ka tulevikukindel.