Käesoleval nädalal kohtusid Oslos Bisly poolt korraldatud seminaril „New era of Intelligent Buildings“ energia- ja kinnisvara valdkonna spetsialistid, et üheskoos mitmetel olulistel energiasäästu teemadel mõtteid vahetada. Oma kogemusi ja tulevikuplaane jagas ka Bisly, kes osaleb Eesti-Norra koostööprogrammis Green ICT ning on Norra-Eesti kaubanduskoja liige. Programmi Green ICT raames on Bisly loomas ühtset hoonete juhtimise süsteemi, millest saab hoone halduritele mugav ja kuluefektiivne platvorm. Samuti võimaldab Bisly intelligentse hoone lahendus tervikuna oluliselt vähendada ületarbimist ja seega omab olulist kohta energiasäästlikkusse panustamisel.

Eesti suursaatkonnas toimunud seminari avakõnes tõdes ka Lauri Bambus, Eesti suursaadik Norra Kuningriigis, et hetkeolukord vajab kiireid ning energiasäästule suunatud tegevusi. Me kõik peame oma tarbimises tegema korrektuure ning on hea, et innovaatilised tehnoloogiad ja lahendused aitavad lisaks mugavusele ka meie tegevusi säästlikumaks muuta. 

Oslol on ühed maailma kõige ambitsioonikamad kliimaeesmärgid. Nendega tegelemiseks on loodud linnavalitsuse juurde üksus KlimaOslo. Organisatsioon rõhutab, et suured ja ka väiksemad meetmed võimaldavad meil üheskoos vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning samal ajal muuta linn(ad) paremaks elupaigaks. Transpordivahendite ja jäätmete kõrval tõi KlimaOslo esindaja, Astrid Ståledotter Landstad, välja suurima CO2 emissiooniga sektorina välja ka ehitussektori. Seatud eesmärkide saavutamiseks on kirja pandud ka Oslo linna kliimastrateegia aastani 2030. Strateegia koosneb viiest üldisest kliimaeesmärgist ja 16 fookusvaldkonnast nende üldiste eesmärkide saavutamiseks. Olulisena tõi  Astrid välja, et hoonete omanikele ja elanikele võimaldatakse mitmeid toetusi rakendamaks meetmeid, mis aitavad paremini mõõta ja vähendada hoonete energiatarbimist. Ta lisas: „Energia väljakutsed on riikides väga sarnased ning et luua tõhusaid lahendusi ning innovatsiooni, on kõige olulisem teha koostööd ka piiride üleselt“.

Astrid Ståledotter Landstad, KlimaOslo

Piirideülese koostöö võimalustest just Eesti-Norra kontekstis andis ülevaate Ryte Venckuviene, EAS Norra ekspordinõunik, kes märkis, et on olulised projektid, mille raames töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust. Samuti tõi Ryte välja, kuidas ettevõtteid Norra turule sisenemisel toetatakse ning kuidas läbi koostööprojektide saavad ka Eesti ettevõtted mõjusamalt panustada ülemaailmsete kliimaeesmärkide täitmisse.

Ryte Venckuviene, EAS Norra ekspordinõunik

Üldine tõdemus seminaril oli, et säästuvõimalusi otsitakse igas valdkonnas, ka kinnisvarasektoris, sest hooned annavad suure osa CO2 heitmetest – ligi 50%. Bisly unikaalne lahendus pakkus Norra ettevõtetele suurt huvi nii infopäeval kui ka varasemate pilootprojektide raames. Green ICT koostööprogrammi raames alguse saanud esimesed pilootprojektid kontorihoonetes on juba töös ning aitavad säästa energiat ning seeläbi annavad oma panuse CO2 emissiooni vähendamisse. Bisly Green ICT projekti lõpuni on jäänud veel aasta ning usinalt kogutakse klientide kogemust ja tagasisidet, et seda tootearenduses arvestada.

Bisly intelligentse hoone tehnoloogias on testimisel ka esimesed tehisintellekti elemendid. AI aitab saavutada mõlemat eesmärki – nii energiasäästu ja CO2 emissiooni vähendamist kui ka tõsta majade haldamise efektiivsust. “Tehisintellekti areng on tänaseks jõudnud ühel või teisel kujul vist küll juba enamus inimeste kodulävele. Bisly intelligentse hoone tehnoloogia lubab AI peagi ka tuppa — kodudesse ja kontoritesse — lasta,“ vihjas seminaril Bisly tootejuht Silver Sova.

Arutelud koostöövõimaluste ja mõttevahetused energiasäästlikkuse suurendamise osas jätkuvad juba järgmisel kuul, mil Bisly delegatsioon on taas Norra partnereid külastamas.