Global ESG Awards (est. rahvusvahelised keskkonna, sotsiaal ja jätkusuutlikkuse auhinnad) on loodud selleks, et tunnustada ehitus- ja kinnisvarasektori ettevõtete (PropTech, CleanTech, ConTech) ja eraisikute pühendumust keskkonna, sotsiaal- ja jätkusuutlikkuse teemadele. Bisly on nomineeritud EUBIN auhinnale, mis tähistab Euroopa ehitusinnovatsioonivõrgustiku ja lahenduste vastavust nõuetele ja eeskirjadele. Nimetatud auhindu antakse igal aastal välja kuues kategoorias.

Auhindu jagatakse MIPIM konverentsi raames, mis on Cannes’is toimuv kinnisvara sektori suursündmus ja koondab ühe katuse alla kõik rahvusvahelise kinnisvaraturu mõjukamad tegijaid. Auhinnatseremoonia toimub 12. märtsil 2024.  Bisly presenteerib teiste innovaatiliste Eesti start-up ettevõtete kõrval MIPIM-il oma intelligentse hoone tehnoloogia terviklahendust. 

ESG ehituses ja kinnisvaras

ESG alla ehituses ja kinnisvaras langeb suur hulk reegleid ja tavasid, mille eesmärk on vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid ja edendada sotsiaalset vastutust, tagades samal ajal jätkusuutliku hoonete halduse. Nimetatud aspektide järgimine on ehitus- ja kinnisvarasektori ettevõtetele äärmiselt oluline, kui nad soovivad püsida konkurentsis, investoreid ligi tõmmata ja vastata nii keskkonna kui sotsiaalses mõistes teadlikuma turu ootustele.  

Mis puudutab kodusid ja kontoreid, siis kõige suurem mõju keskkonnale tuleneb kütte-, jahutus- ja valgustussüsteemide tööst. Intelligentsete ehitiste puhul toodetakse seesuguseid heitgaase poole vähem. Et vastata Euroopa Komisjoni ehitiste energiatõhususe direktiivile ja saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, peavad arendajad ja omanikud ellu kutsuma suuri muutusi. Bisly missiooniks on muuta intelligentse tehnoloogia lahenduste abil hooned energiatõhusaks. 

Kinnisvarasektor seisab hetkel silmitsi keerulise finantseerimise turuga, kus ühelt poolt on vaja võidelda kliimamuutuste vastu, kuid teisalt tagada elanikkonnale nõuetele vastavad elupinnad. Samas pakuvad sellised pikaajalised tegurid nagu geopoliitika, demograafia, tehnoloogia ja lõppkasutajate ootused võtmetegijatele suurepärast võimalust kiirendada muutusi mitmekesisema, jätkusuutlikuma, kasutajakesksema ja tulusama kinnisvara suunas.

Bisly lööb laineid turul, kus hetkel domineerivad aegunud lahendused ning mis ei suuda rahuldada seatud eesmärkide täitmist. Bisly avatud-standarditega tehnoloogia võimaldab drastiliselt vähendada energiaefektiivsuse projektide kogukulusid tänu spetsiaalselt välja töötatud ja kiirelt installeeritavatele anduritele ning lihtsalt kasutatavale ja turvalisele krüpteeritud tarkvaraplatvormile.