Hooned tarbivad Euroopa Liidus umbes 40% energiast ning hoonete energiatõhusaks muutmine on roheleppe üks olulisi eesmärke. Et tagada meile ja tulevastele põlvkondadele tervislik ja puhta loodusega elukeskkond, on vaja läbimõeldud ja vastutustundlikke tegevusi ka uusi hooneid ehitades. Tark hooneautomaatika, mis lülitab kütte, ventilatsiooni ja valgustuse tööle vajaduspõhiselt, säästab energiat ja annab suure panuse hoonete energiatõhusaks muutmisele. Bisly targa hoone lahendus muudab energiasäästmise lihtsaks ja kõigile kättesaadavaks. Vajaduspõhine lähenemine ning intelligentne hoone süsteemide juhtimine aitab tagada ka tervislikuma hoone sisekliima: puhtam õhk läbi pideva C02 taseme jälgimise ning tööks vajalik õige tugevusega valgus.  

14. juulil võttis Euroopa Komisjon vastu rea ettepanekuid, et vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega ning muuta Euroopa 2050. aastaks maailma esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Roheleppest tulenevalt peavad alates 2021. aastast kõik uued hooned olema liginullenergiahooned ning vanemad kodud ja üldkasutatavad hooned tuleb renoveerida ja muuta energiatõhusaks. Hoone energiatõhusust mõjutavad mitmed tegurid alates maja asukoha ja päikesesoojuse ärakasutamisest ning soojapidavatest akendest ja seintest kuni kaasaegsete nutikodu lahendusteni, mille abil töötavad hoones asuvad seadmed automaatselt ja vajaduspõhiselt.

Kasvav nõudlus targa hoone lahenduste järele

Uued nõuded ja rohelepe on suurendanud nõudlust energia säästu loovatele targa hoone ja nutikodu lahendustele. Kui seni on turul pakutud pigem kallihinnalisi mugavust loovaid nn preemiumtooteid, siis Bisly tark hooneautomaatika tagab lisaks mugavusfunktsioonidele ka hoonete energiasäästu ja teeb nutikodu lahendused kõigile kättesaadavaks. Ventilatsiooni ja valgustuse vajaduspõhine kasutamine annab kõige suurema energia kokkuhoiu ning kui hoonesse on paigaldatud ka jahutus, tagab tark süsteem tubades automaatselt mõnusa ja soovitud toatemperatuuri, kuid nii, et küte ja jahutus samaaegselt ei tööta.

Bisly tark hooneautomaatika ja ventilatsiooni juhtimine

Kui valid hoonesse tarku süsteeme, tasub kindlasti veenduda, et tehnoloogia töötab ühtse süsteemina ja juhib kõikide hoonesse paigaldatud seadmete tööd korraga. Bislys oleme algusest peale rõhku pannud oma intelligentsele tarkvarale, mis süsteemse juhtimisega püüab saavutada maksimaalset energiasäästu iga korteri, hoone või kontoripinna puhul.

Vähemtähtis ei ole ka süsteemi paigalduskiirus ja -lihtsus. Bisly scan-to-connect lahendus ja süsteemiarhitektuur võimaldavad nutikodu paigaldada kiirelt ja tänu sellele alandada olulisel määral  paigaldus- ning muid kaudseid kulusid. Meie jaoks on esmatähtis süsteemi turvalisus ja töökindlus, mille tagavad pidevad ja automaatsed tarkvara uuendused. Loe Bisly süsteemide turvalisuse kohta edasi SIIN

Ühtse süsteemina töötavad seadmed tagavad energiasäästu ja pikendavad hoonete kasulikku eluiga

Sama oluline kui kvaliteetsete ja vastupidavate ehitusmaterjalide kasutamine, on ka hoonesse paigaldatud tulevikukindel tehnoloogia, sest aitab inimestel tarbida vajaduspõhiselt ja energiat raiskamata. Tark hooneautomaatika muudab hooned keskkonnasõbralikuks ka seetõttu, et majahaldur saab süsteemist jooksvalt ülevaadet seadmete ja hoonete seisukorra kohta. Ennetav hooldus tagab seadmete töökindluse, mis omakorda säästab nii koduomaniku kulusid kui ka pikendab hoone eluiga. Uue ajastu süsteemid võimaldavad vastu võtta tarku energiatarbimise otsuseid ja juhtida energia kasutust parimal ja kõige efektiivsemal viisil.

Uue ajastu süsteemid on iseõppivad, aitavad ennustada ka hoone soojusenergia vajadust, jälgida tarbimist ja ühendada ilmaennustuse info energia börsihindade infoga. Hooneautomaatika, mis on intelligentne ja juhib seadmete tööd vajaduspõhiselt aitab kokku hoida energiat ja vähendab hoonete süsinikujalajälge. Koos Norra koostööpartneritega Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames on Bisly juba täna välja töötamas uut hoonete juhtimise platvormi. Loe toetuse saamisest ja tulevikuplaanidest edasi SIIN