Eesti CO2 heitmest tekitab pea 50 protsenti ehitus- ja kinnisvarasektor. 2023. aasta kevadel valmis ettevõtjate ja ekspertide koostöös Rohetiigri ehituse teekaart, mis seab eesmärgiks vähendada ehitus- ja kinnisvarasektori CO2 emissiooni 85% aastaks 2040 ja annab soovitusi, kuidas seda saavutada. Bisly intelligentse hoone tehnoloogia aitab vähendada kinnisvarasektori keskkonna jalajälge ja muuta hooned energiasäästlikuks.

Ehitussektori saastet vähendavad ehitatud ruumi parem planeerimine, tiheasustus ja hoonete CO2 mõõtmine. Märtsis valminud ehituse teekaart 2040 soovitab hakata mõõtma uute ehitiste süsinikujälge, kehtestada CO2 piirmäärad ning mõõta planeeringute ja liikuvuse süsinikujälge. Euroopa Liidus hakatakse arvutama ehitiste süsinikujälge juba 2027. aastal.

Säästlikke otsuseid, mis muudavad kinnisvara- ja ehitusvaldkonna keskkonnasõbralikuks ning vähendavad sektori CO2 jalajälge, saame teha juba täna. Bisly tark hooneautomaatika tehnoloogia aitab energiat kokku hoida ja süsinikujälge vähendada juba paljudes kodudes ning kontorites. „Meie missiooniks on muuta hooned tänu vajaduspõhisele kasutusele energiasäästlikuks, võimaldada halduritel hoones toimuvast ülevaadet saada ka eemalt ja muuta nende töö seeläbi mugavamaks ning efektiivsemaks. Nii saame tagada olulise halduskulude kokkuhoiu ja vähendada kogu ehitus- ja kinnisvarasektori süsinikujälge,“ kommenteeris Bisly tegevjuht ja kaasasutaja Siim Vips.

Kaudseid mõjusid, kuidas targalt juhitud hooned meid ümbritsevat keskkonda hoiavad, on veelgi. Nimelt on targas hoones võimalik kodumaja või kontori ust avada ka ise eemal viibides. Nii saad võtmed koju unustanud lapsele või kullerile võimaldada sissepääsu ka oma nutitelefonis Bisly rakendusest ning süsinikujälg, mille muidu oleks tekitanud koju ja tagasi tööle sõit jääbki tekitamata. Samuti näeb haldur hoones toimuvat nii oma nutitelefonis kui arvutis ning saab ise kohale sõitmata kaughalduse teel lahendada enamiku juhtumitest.  

Intelligentses hoones töötavad seadmed üksteisega arvestavalt ja vajaduspõhiselt. Kui me ei raiska, siis olemegi energisäästlikud! Korraga ei tööta küte ja jahutus ning ventilatsioon töötab suurema võimsusega vaid siis, kui ruumis viibib rohkem inimesi ja CO2-tase ületab lubatu. Ka tark valgustus on intelligentse hoone oluline tunnus. Liikumisanduriga juhitud valgustid põlevad vaid siis kui ruumis viibivad inimesed ning kui aknast paistab ka päevavalgust, ei põle valgustid täisvõimsusel. Targas hoones on hea ja tervislik elada, sest süsteem tagab parima elukeskkonna ning teeb vajalikud otsused elaniku jaoks automaatselt. Tutvu Rohetiigri ehituse teekaardiga SIIN

Elektrikulu väheneb nutikodus