Jaanuarikuu algusest liitub Bisly kiirelt kasvava meeskonnaga pikaajaline Skeletoni juhatuse liige ja ärijuht Ants Vill võttes Bislys COO ja juhatuse liikme rolli. Suure energeetikasektori kogemusega tippjuht täiendab Bisly meeskonda veelgi, tuues ettevõttesse välisturgudele sisenemise, riistvara arendamise ja protsesside juhtimise ning äri skaleerimise kogemust. Eesti targa hoone tehnoloogia idufirmal Bisly, mis on haaranud Eestis juba suure turuosa ning millel on käimas esimesed pilootprojektid Suurbritannias, Rootsis ja Saksamaal, on ambitsioonikas plaan kasvada oma valdkonnas Euroopa turuliidriks. Tänane COO ja kaasasutaja Mihkel Kõrgmaa liigub ettevõtte siseselt Chief Product Officer ametikohale, et suurendada fookust Bisly keskse toote arendamisele.

“Ants on olnud Bisly loomise juures algusest peale suureks toeks ja nüüd on rõõm, et saame igapäevaselt koostööd teha. Eriti kuna oleme jõudmas kiire skaleerimise faasi, kus tema liitumine late founderina, võttes COO ja juhatuse liime rolli, toob meeskonda palju väärtuslikku lisakogemust ning aitab meil seeläbi eksponentsiaalselt kasvada ning Bisly missiooni ellu viia,” kommenteeris Bisly tegevjuht ja kaasasutaja Siim Vips.

Kiire skaleerimise alustalaks on Bisly innovatiivne pilvepõhine tarkvara ja enda arendatud riistvara, mis võimaldavad muuta nii vanad kui uued hooned energiaefektiivseks, võideldes seeläbi kliima soojenemisega ning parandades elukvaliteeti. Bisly intelligentse hoone tehnoloogia aitab energiat säästa ja tagab energiaefektiivsuse juba tuhandetes korterites ja kontorites.

Millisena näed oma panust Bisly arengusse järgmistel aastatel ja millise emotsiooniga meeskonnaga liitud?

„Ma usun, et igal põlvkonnal on oma missioon – meie missioon on muuta maailm rohelisemaks, puhtamaks ning turvalisemaks elukohaks nii meile, kui ka järgnevatele põlvedele. Sellest tulenevalt tunnen, et oma professionaalse teekonna jätkamine rohetehnoloogia sektoris ning seeläbi oma panuse andmine meie energiatarbimise efektiivsemaks ja elukeskkonna paremaks muutmisele, on igati loomulik samm,“ kommenteeris Bislyga liitumist Ants Vill.

„Olen Bisly segmendi, toote ja kasvava ning professionaalse meeskonnaga lähedalt tuttav juba mõnda aega, olles olnud viimased enam kui kaks aastat Bisly nõukogu esimees. Samuti annab mulle valdkonna tunnetust sama sektori ettevõtte, DeltaE kaasasutaja roll. Eelmise aasta lõpus veendusin, et aeg on küps nõukogu liikme perioodiline töö asendada igapäevase panustamisega Bisly arengusse,“ lisas Vill.

Ants Vill näeb Bislyl suurt tulevikku ja kiiret arengut: „Näen Bisly tehnoloogial suurt ja kiiret kasvupotentsiaali ja olen väga põnevil, et saan oma kogemusi Skeletonist ettevõttega liitudes rakendada. Viimased kaheksa ja pool aastat olen Skeletoni juhatuse liikmena tegelenud kõrgvõimsusega akude ja superkondensaatorite turule toomisega ning seeläbi panustanud globaalse kliimasoojenemise väljakutse lahendamisse. Tehnoloogiaettevõtte kasvatamise ja sellega kaasnevate keerukuste ja lahenduste tervikpilti on aidanud luua erinevad arenduse, tootmise ja ärilised rollid, ehitades tehaseid ja tuues turule uusi tooteid.“  

Pikaajalised ja laiapõhjalised kogemused, mida Ants Vill on ettevõtete kasvu kiirendamisel ning juhtimisel omandanud on tänases hetkes Bisly jaoks murdelise tähtsusega. Kuna ka Bisly puhul on tegemist riistvaral põhineva tootega ja eelnevate väljakutsetega on mitmeid sarnaseid elemente, näeb Ants Vill võimalust panustada oma kogemusega nii arenduses, kvaliteedijuhtimises kui tarneahelas ja tootmises. Uude rolli võtab Ants Vill kaasa ka üldjuhtimise ja kapitali kaasamise kogemused ning viimase paari aasta jooksul saadud rahvusvahelise ärijuhtimise kogemuse, mis võimaldab kiirendada Bisly välisturgude vallutamise teekonda.

Bisly uus COO lisas: „Selleks, et saavutada Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke ning peatada kliima soojenemine, on vaja sektorite ülest laiapõhilist lähenemist. Globaalsest energiatarbest moodustavad erinevad hooned umbes 30-40% ning emissioonidest umbes 25%. Seetõttu on kinnisvarasektori energiaefektiivsuse tõstmine kriitilise tähtsusega. Võrdluseks võime tuua palju tähelepanu saanud transpordisektori kasvuhoonegaaside emissioonid, mis moodustavad umbes 20% globaalsest mahust. Seetõttu on hoonete puhul tegemist väga atraktiivse ja suurt tähelepanu nõudva turuga, kus peamiseks tõkkeks on olnud aegunud (legacy) tehnoloogial põhinevad IoT süsteemid ning neile omased kõrged kulud ning madal skaleeritavus. Just Bisly tehnoloogia aitab oma innovatiivsusega eelpool mainitud kitsaskohti lahendada.“

Ülemaailmse intelligentse hoone turu suuruseks on hinnanguliselt 86 miljardit dollarit, mille aastane kogukasvumäär on 11,4% jõudes 2027. aastaks eeldatavasti 148 miljardi dollarini. Seda kasvumäära kiirendavad sellised strateegilised tegurid nagu kõrged ja üha kasvavad energiakulud ja ESG nõuete järgimine. Eesmärgiga saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, kohustab Euroopa Komisjoni hoonete energiatõhususe direktiiv (EPBD) hooneid oluliselt tõhustama oma kütte, jahutuse, valgustuse ja sooja vee energiatarbimist läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu.

Millised on esimesed sammud, millega peaks Eesti ettevõte arvestama välisturgudele laienemisel?

Esimene ja kõige olulisem samm välisturgudele laienemiseks on Bislyl juba tehtud – on loodud töötav, kuluefektiivne ja väga skaleeritav toode. Lisaks juhtivale turupositsioonile Eestis, käivad juba täna pilootprojektide paigaldused ka peamistes sihtriikides.

„Teiseks on muidugi oluline, et nii toode, meeskond kui ka ettevõte on globaalsel tasemel konkurentsivõimelised, et kasvuambitsioone oleks ellu viia ja ka finantseerida. Huvi nii toote kui ettevõtte vastu on suur ning seda kinnitab ka eelmise, globaalselt keeruka aasta lõppu jäänud edukas rahastusvoor. Ettevõte kaasas 3,6 miljonit eurot ning juhtinvestor oli Belgiast. Selle seedroundi staadiumi ettevõtetest kindlasti Eestis TOP5 hulgas,“ lisas Vill.

„Edasi liikumiseks on vaja jätkata professionaalse ja moodsa müügi- ja äriarenduse meeskonna kasvatamisega rahvusvahelisel tasandil, kes koos ülejäänud tippjuhtkonna ning asutajatega suudaks aktiivse müügitööga sõlmida raamlepinguid peamiste kinnisvaraarendajate ning omanikega. Kindlasti võtame tähelepanu alla ka partnervõrgustiku ehitamise läbi erinevate integraatorite ja edasimüüjate, et kiirendada eksponentsiaalset kasvu ning tagada kohalik tugi lõppkasutajatele.

Bisly team